INTRANET INTRANET - informacje o planach sesji egzaminacyjnych, dużurach wykładowców, regulaminy i zarządzenia, informacje o przyznanych stypendiach, dokumenty do pobrania.
 USOSWEB USOSweb - umożliwia m.in. przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia, wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, informacje o płatnościach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć, komunikację z prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia m.in. obsługę wyników przeprowadzanych sprawdzianów, wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć.
 E-LEARNING Moodle - system e-learningu umożliwia udział w kursach, szkoleniach, forach dyskusyjnych oraz wymianę informacji między osobami uczącymi się w grupach.
 POCZTA STUDENCKA Poczta studencka – zapewnia studentom i prowadzącym komunikację z Uczelnią, innymi studentami oraz użytkownikami sieci.
 BIBLIOTEKA
poweredBy COBAEX CMS